รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือส่งเสริมความร่วมมือไทย-บาห์เรนในการเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ของเอกอัครราชทูตบาห์เรนประจำประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือส่งเสริมความร่วมมือไทย-บาห์เรนในการเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ของเอกอัครราชทูตบาห์เรนประจำประเทศไทย

16 ก.ค. 2564

1,064 view
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายอะห์มัด อับดุลเลาะฮ์ อัลฮาญะรี (Ahmed Abdulla Al-Hajeri) เอกอัครราชทูตบาห์เรนประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ โดยทั้งสองฝ่ายได้ย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับบาห์เรนในทุกระดับ และความพร้อมในการส่งเสริมความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ต่อไป ได้แก่ สาธารณสุข การค้าและการลงทุน ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพใหม่ ๆ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ย้ำการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีระหว่างประเทศต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ