รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 พ.ค. 2565

| 1,170 view

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การต่างประเทศและ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย” ในงานสัมมนาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากภาคส่วน
ต่าง ๆ รวมกว่า ๔๐๐ คน
 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างการต่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการต่างประเทศเป็นเสมือนกุญแจไขไปสู่โอกาสและช่องทางในการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ซึ่งเป็นตัวแทนของไทยที่อยู่ในทุกมุมโลก ทำหน้าที่แสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน อำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายและสนับสนุนภาคเอกชนไทยในทุกด้าน
ซึ่งบทบาทดังกล่าวทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในยุคของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 และสถานการณ์โลกในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังได้ยกตัวอย่างถึงความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นด้านเศรษฐกิจกับแนวคิดการต่างประเทศเชิงรุก “การต่างประเทศ 5S / 5มี” (มีความมั่นคง มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล มีสถานะและเกียรติภูมิ และมีพลัง) ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ