รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ย้ำบทบาทไทยในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ย้ำบทบาทไทยในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2565

| 7,326 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตอกย้ำบทบาทที่แข็งขันของไทยด้านการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกในการหารือกับประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับนาย Peter Maurer ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขและโควิด-๑๙ รวมทั้งผู้หนีภัย ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา โดยประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศชื่นชมบทบาทสำคัญของไทยต่อการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่มีมายาวนานกว่า ๓๐ ปี โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไทยประกาศสนับสนุนเงิน จำนวน ๗๘,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศด้านการป้องกันโควิด-๑๙ ในเมียนมา
 
นอกจากนี้  ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการของสถานการณ์ในอัฟกานิสถาน โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ ฯ แจ้งว่า ไทยได้บริจาคเงิน จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ แก่โครงการ Flash Appeal เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนในอัฟกานิสถาน
 
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ มีภารกิจครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมหลากหลายรูปแบบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ไทยและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศมีความร่วมมือด้านการให้ความคุ้มครองและความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม นับตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๗๕

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ