เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

15 ต.ค. 2564

1,697 view

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายนาชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล

ในโอกาสดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้ฝากความปรารถนาดีไปยังนายซูกะ โยชิฮิเดะ อดีตนายกรัฐมนตรี และแสดงความยินดีกับนายคิชิดะ ฟูมิโอะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนใหม่ พร้อมทั้งแจ้งเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยที่จะร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในทุกมิติ โดยคำนึงว่าในปี ๒๕๖๕ ไทยและญี่ปุ่นจะครบรอบ ๑๓๕ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน และไทยจะเป็นเจ้าภาพกรอบความร่วมมือเอเปค รวมทั้งเป็นประเทศผู้ประสานงานอาเซียน - ญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ได้มอบหนังสือจากนายกรัฐมนตรีคิชิดะถึงนายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณสำหรับหนังสือแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งด้วย

นายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับความร่วมมือเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในไทย โดยเฉพาะการมอบวัคซีน AstraZeneca ที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ และความร่วมมือด้านอื่น ๆ และส่งเสริมให้ญี่ปุ่นลงทุนในไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมใหม่ ๗ ประเภทเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางระหว่างกัน และยินดีกับผลสำเร็จของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น (High Level Joint Commission - HLJC) ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ อาทิสถานการณ์ในเมียนมา ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership – CPTPP) ตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) และความร่วมมือในกรอบอาเซียน - ญี่ปุ่น รวมถึงกรอบความร่วมมือเอเปค ซึ่งญี่ปุ่นพร้อมสนับสนุนไทยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
เอเปคในปี ๒๕๖๕

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ