การหารือทวิภาคีระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปค

การหารือทวิภาคีระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปค

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 พ.ย. 2565

| 16,367 view

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๕ - ๑๑.๓๕ น. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือทวิภาคีกับนายฮายาชิ โยชิมาสะ (Mr. HAYASHI Yoshimasa) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปค (APEC Ministerial Meeting) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายยินดีกับการร่วมลงนามแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่นในระยะ ๕ ปี ในโอกาสครบรอบ ๑๓๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - ญี่ปุ่น และการครบรอบ ๑๐ ปีของการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการร่วมนี้มีสาระสำคัญกำหนดทิศทางของความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในระยะ ๕ ปี นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีกับการที่นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะร่วมกันประกาศยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย - ญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน (Comprehensive Strategic Partnership) ในการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเย็นของวันเดียวกัน ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเดินทางมาไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่ไทยเป็นเจ้าภาพ   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นความร่วมมือทวิภาคี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น แจ้งความพร้อมของฝ่ายญี่ปุ่นในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย-ญี่ปุ่น (HLJC) ครั้งที่ ๖ ที่มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นประธานร่วม ในวันที่ทั้งสองฝ่ายสะดวก ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมฯ ด้วย 

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศที่มีความสนใจร่วมกัน อาทิ สถานการณ์ในยูเครน เมียนมา และคาบสมุทรเกาหลี    

 

(สามารถชมรายละเอียดแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่นในระยะ ๕ ปี ได้ในเอกสารแนบด้านล่าง)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

Five-Year_Joint_Action_Plan_Thailand_-_Japan_(website_ver).pdf