ประธาน JETRO ณ กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ประธาน JETRO ณ กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 มิ.ย. 2565

| 4,826 view

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายทาเคทานิ อัทสึชิ (Mr. TAKETANI Atsushi) ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ณ กรุงเทพฯ (Japan External Trade Organization – JETRO Bangkok) ได้เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความขอบคุณประธาน JETRO ณ กรุงเทพฯ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันในการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นตลอดช่วงระยะเวลา ๓ ปีที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นช่วงท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และขอรับการสนับสนุนจาก JETRO ต่อไปในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Technology) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการขยายหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน KOSEN ในไทย

ประธาน JETRO ณ กรุงเทพฯ กล่าวขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศสำหรับการสนับสนุน JETRO ณ กรุงเทพฯ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และยินดีที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้ โดยเฉพาะการเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคม ศกนี้ นอกจากนี้ ยังได้ยื่นชมรัฐบาลไทยในประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-๑๙ ซึ่งทำให้บริษัทญี่ปุ่นในไทยสามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น และสร้างความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยแก่ภาคเอกชนญี่ปุ่น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ