โฆษกกระทรวงการต่างประเทศหารืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กระชับความร่วมมือเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมบิมส์เทคและเอเปค และการส่งเสริมเศรษฐกิจและความเข้าใจในสังคมและระหว่างประเทศ

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศหารืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กระชับความร่วมมือเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมบิมส์เทคและเอเปค และการส่งเสริมเศรษฐกิจและความเข้าใจในสังคมและระหว่างประเทศ

7 ม.ค. 2564

353 view
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ และคณะเข้าพบ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน โดยเฉพาะการเตรียมการประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ถึงประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ จากการที่ไทยเป็นประธานกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (บิมส์เทค) ในปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ และเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ในปี ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันส่งเสริมความเข้าใจในสังคมไทยและระหว่างประเทศในประเด็นสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

อธิบดีกรมสารนิเทศเน้นย้ำภารกิจที่กรมสารนิเทศให้ความสำคัญเพิ่มเติมจากภารกิจด้านการต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาล ได้แก่ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การลดช่องว่างระหว่างวัย และการร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน รวมทั้งชื่นชมการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ในการเปิดโอกาสให้ประชาชน รวมถึงชาวต่างชาติในประเทศไทย สามารถรับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ