นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๓

นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ย. 2564

| 3,365 view

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป (อาเซม) ครั้งที่ ๑๓ (The 13th Asia-Europe Meeting – ASEM13) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีกัมพูชาเป็นเจ้าภาพการประชุม
​​
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การเสริมสร้างพหุภาคีนิยมเพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน” โดยมีผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากทั้งภูมิภาคเอเชียและยุโรปเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สำคัญ โดยเฉพาะการฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-๑๙ อย่างทั่วถึงและยั่งยืน

ในการประชุมครั้งนี้ ไทยจะเน้นผลักดันให้อาเซมร่วมเสริมสร้างพหุภาคีนิยมเพื่อรับมือกับความท้าทายระดับโลกร่วมกัน ทั้งการฟื้นตัวจากโควิด-๑๙ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความขัดแย้งของมหาอำนาจ โดยใช้แนวทางการสร้างความสมดุลของสรรพสิ่งในการแก้ปัญหา นอกจากนั้น ไทยจะผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างเอเชีย-ยุโรป เช่น ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีที่สะอาดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจโมเดล BCG การแลกเปลี่ยนนักเรียนแบบเสมือนจริงผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเอเชีย-ยุโรป การกระจายวัคซีนโควิด-๑๙ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมและการรับรองเอกสารรับรองวัคซีนดิจิทัลร่วมกัน
อาเซมเป็นเวทีการหารือระดับผู้นำระหว่างเอเชียกับยุโรปเพียงกรอบเดียวในปัจจุบัน ความร่วมมือครอบคลุม ๓ เสาหลัก ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างสองภูมิภาค โดยไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งอาเซม และเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำอาเซม ครั้งที่ ๑ เมื่อปี ๒๕๓๙ และปัจจุบัน ไทยดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานกลุ่มอาเซียนในกรอบอาเซม