นายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ย้ำการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศและภูมิภาคจากโควิด-๑๙

นายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ย้ำการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศและภูมิภาคจากโควิด-๑๙

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,676 view

นายกรัฐมนตรีหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เห็นพ้องการเพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นำ ย้ำการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมทั้งผลักดันให้ฝ่ายนิวซีแลนด์เปิดประเทศให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาไทยเป็นลำดับแรก

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้หารือกับนางสาวจาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ตามที่ฝ่ายนิวซีแลนด์ทาบทามทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและเพิ่มพูนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นำในโอกาสที่ไทยจะรับมอบการเป็นเจ้าภาพการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC) ต่อจากนิวซีแลนด์ และในโอกาสการครบรอบ ๖๕ ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ ในปี ๒๕๖๔

ทั้งสองฝ่ายย้ำความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศและภูมิภาคจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยเน้นเพิ่มพูนความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุน ตลอดจนสาขาที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ของไทยและแผนเศรษฐกิจ ๓๐ ปีของนิวซีแลนด์ (New Zealand Economic Plan) โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีเกษตร นวัตกรรมอาหาร พลังงานทดแทน รวมทั้งความร่วมมือด้านสาธารณสุข การศึกษา และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นสาขาที่นิวซีแลนด์มีจุดแข็ง ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ฝากให้ฝ่ายนิวซีแลนด์พิจารณาเปิดประเทศให้แก่กลุ่มนักเรียนและนักศึกษาไทยเป็นลำดับแรกด้วย

 

----------------

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ