นายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีเวียดนามท่านใหม่ เน้นย้ำความเป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง” และพร้อมกระชับความสัมพันธ์ไทย – เวียดนามในทุกมิติ

นายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีเวียดนามท่านใหม่ เน้นย้ำความเป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง” และพร้อมกระชับความสัมพันธ์ไทย – เวียดนามในทุกมิติ

13 พ.ค. 2564

7,475 view

นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่นายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ เข้ารับหน้าที่ใหม่ ทั้งสองฝ่ายย้ำที่จะสานต่อความเป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง” และความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เวียดนาม

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หารือทางโทรศัพท์กับนายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่นายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งเพื่อสานต่อความเป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง” และความร่วมมือที่ใกล้ชิดทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

ทั้งสองฝ่ายยืนยันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง (Strengthened Strategic Partnership) ระหว่างไทยกับเวียดนาม และเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนและการหารือระดับสูงระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย – เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat: JCR) ครั้งที่ ๔ ในช่วงปลายปีนี้หากสถานการณ์เอื้ออำนวย เพื่อฉลองโอกาสครบรอบ ๔๕ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพูนการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณและขอให้ฝ่ายเวียดนามให้การคุ้มครองและดูแลภาคธุรกิจไทยที่ลงทุนในเวียดนามด้วยดีต่อไป พร้อมทั้งย้ำบทบาทที่สร้างสรรค์ของเอกชนไทยในการสนับสนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของเวียดนามมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยฝ่ายไทยได้ชื่นชมบทบาทของเวียดนามในการทำหน้าที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และฝ่ายเวียดนามได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปี ๒๕๖๕ ของไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ