พิธีเปิดมุมหนังสืออาเซียน ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย Nazarbayev

พิธีเปิดมุมหนังสืออาเซียน ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย Nazarbayev
690 view

             เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางอรทัย ภูบุญลาภ กูนาซีลาน อุปทูต พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ในฐานะคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงอัสตานา และผู้บริหารมหาวิทยาลัย Nazarbayev ร่วมกันเปิดมุมหนังสืออาเซียน ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งร่วมกันของคณะกรรมการอาเซียนฯ เพื่อฉลองโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับคาซัคสถานในปี ๒๕๖๕

             ในโอกาสดังกล่าว นางอรทัยฯ ได้ร่วมกล่าวในกิจกรรม panel discussion ในหัวข้อ Thailand’s Role in Strengthening ASEAN-Kazakhstan Relations: Ways Toward an Enhanced Partnership โดยเน้นย้ำบทบาทของไทยในฐานะผู้ประสานงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งของอาเซียนและกรอบการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย และการนำเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทยที่สามารถเชื่อมโยงกับ Concept of Transition towards Green Economy until 2050 หรือ “Strategy 2050” ของคาซัคสถาน โดยทั้งสองประเด็นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับคาซัคสถานให้มีความใกล้ชิดและมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

              ภายหลังพิธีเปิดมุมหนังสืออาเซียนและกิจกรรม panel discussion คณะกรรมการอาเซียนได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อนำเสนออาหารว่างประจำชาติอาเซียนทั้ง ๔ ประเทศ โดยในส่วนของไทยได้นำเสนอขนมปังหน้ากุ้งและขนมด้วง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ