สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จัดกงสุลสัญจร ณ เมือง Neumünster

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จัดกงสุลสัญจร ณ เมือง Neumünster

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 เม.ย. 2567

| 2,284 view

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดให้มีบริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Neumünster รัฐ Schleswig-Holstein ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ Bildungszentrum Vicelinviertel Neumünster เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน การนิติกรณ์เอกสาร การขอออกสูติบัตร รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่ชุมชนไทย โดยมีนางวิภาวรรณ เบนนิแมน อัครราชทูต และนายชเตฟัน โครห์น กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครฮัมบวร์ค ร่วมกิจกรรมด้วย นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดให้มี “คลินิกยุติธรรม” หรือมุมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่มักเกี่ยวข้องกับคนไทยในต่างประเทศ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก น.ส. ศิริอร อารมย์ดี ผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเดินทางมาให้คำปรึกษาและคำแนะแก่คนไทยที่เดินทางมารับบริการด้วย โดยหัวข้อสำคัญที่คนไทยมักขอรับคำปรึกษา ได้แก่ การขอสัญชาติไทยให้บุตรที่เกิดในต่างประเทศ ปัญหามรดกในครอบครัว พยานในคดีอาญา และการช่วยเหลือเหยื่อในคดีอาญา ทั้งนี้ มีประชาชนที่อยู่อาศัยในเมือง Neumünster และพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาเข้ารับบริการกงสุลสัญจรครั้งนี้ประมาณ ๑๐๐ คน

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสพิเศษดังกล่าว โดยมีประชาชนชาวไทยที่เดินทางมารับบริการกงสุลร่วมลงนามถวายพระพรเป็นระยะ ๆ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณอาสาสมัครของชมรม “รักษ์ไท” ที่ให้ความช่วยเหลือในการประสานงานและการสนับสนุนกิจกรรมจนทำให้การบริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ