กงสุลสัญจร ณ เมืองโชพรอน (Sopron) ประเทศฮังการี ปี ๒๕๖๗

กงสุลสัญจร ณ เมืองโชพรอน (Sopron) ประเทศฮังการี ปี ๒๕๖๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ค. 2567

| 1,197 view

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา นพคุณ ลุยจันทร์ ได้ให้บริการกงสุลสัญจรแก่พี่น้องคนไทย ณ เมืองโชพรอน โดยได้ให้บริการหนังสือเดินทางและรับรองเอกสาร พร้อมทั้งพูดคุยเรื่องกฎหมายแรงงานฮังการีฉบับใหม่กับแรงงานไทยในฮังการี ในโอกาสเดียวกันนี้  สถานเอกอัครราชทูตฯ มอบเงินอุดหนุนสมาคมคนไทยเป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ โฟรินท์ ให้แก่นางเพชรรัตน์ โกชิช ผู้นำชุมชนไทยในเมืองโชพรอนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของคนไทยต่อไป จากนั้นวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะได้เข้าเยี่ยมชม Wabi Beauty Center ศูนย์ความงามครบวงจรที่มีแรงงานไทยทำงานอยู่กว่า ๓๐ คน   

 

 

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ