นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้เยี่ยมเยือนบริษัท/วิสาหกิจจีนที่มีศักยภาพและมีความสนใจลงทุนในไทยในนครฉงชิ่งและมณฑลเสฉวน

นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้เยี่ยมเยือนบริษัท/วิสาหกิจจีนที่มีศักยภาพและมีความสนใจลงทุนในไทยในนครฉงชิ่งและมณฑลเสฉวน

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ม.ค. 2565

| 590 view

    ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2565 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณนครเฉิงตู และนายวิธวินห์ โตเกียรติรุ่งเรือง กงสุล ได้เยี่ยมเยือนบริษัท/วิสาหกิจจีนที่มีศักยภาพและมีความสนใจลงทุนในไทยในนครฉงชิ่งและเมืองเน่ยเจียง มณฑลเสฉวน โดยคณะได้พบหารือผู้บริหารบริษัท/วิสาหกิจจีนเพื่อรับทราบข้อมูลและความสนใจของบริษัท/วิสาหกิจเกี่ยวกับแผนการลงทุน แจ้งข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการค้า การลงทุนในไทย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและชักจูงการลงทุนในไทย 

    ผู้บริหารบริษัท ซึ่งรวมถึงบริษัท Chongqing Shenchi Electric & Mechanical Co., Ltd. และบริษัท Sichuan Zhicheng Huatian Composite Material Co., Ltd. ได้แสดงความขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา อีกทั้งแสดงความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในไทย รวมถึงศักยภาพในการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ของไทย ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวมีทั้งที่แสดงความสนใจและมีเป้าหมายเข้าลงทุนในไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ในปี 2565

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ