เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำเซเนกัล เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่

เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำเซเนกัล เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่
4,784 view

เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕ นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Dindin Wahyudin เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำเซเนกัล เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่

ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์กับเซเนกัลและประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก โดยเฉพาะการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้า/การลงทุน ซึ่งสองฝ่ายมองว่าภูมิภาคแอฟริกาเป็นภูมิภาคแห่งอนาคต มีศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะการเป็นตลาดนำเข้าสินค้าจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ ข้าว สินค้าเกษตร และเครื่องจักรกลการเกษตร อีกทั้งมีโอกาสสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อาทิ ฟอสฟอรัสและทองคำ และอุตสาหกรรมสาขาพลังงาน

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำเซเนกัลและรื้อฟื้นกลไกการหารือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตภูมิภาคเอเชียประจำเซเนกัลซึ่งได้ว่างเว้นไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ให้กลับมาใกล้ชิดอีกครั้ง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ