กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวเป็นประธานพิธีกิจกรรม Thai Film Week 2022 วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๑.๔๐ น.

กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวเป็นประธานพิธีกิจกรรม Thai Film Week 2022 วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๑.๔๐ น.

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.ย. 2565

| 4,200 view

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นางจิราพร สุดานิช กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เป็นประธานพิธีเปิดสัปดาห์ภาพยนตร์ไทย (Thai Film Week 2022) ที่โรงภาพยนตร์ PALACE Cinema ห้างสรรพสินค้า Tianhui Plaza นครกว่างโจว ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ร่วมกับบริษัท Beyond Frozen Film และ Broadway Cinematheque Shenzhen จัดขึ้นโดยมีผู้แทนสำนักงานต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง และนครกว่างโจว  รวมทั้งกสญ.สปป ลาว.นครกว่างโจว และผู้บริหารจาก Guangdong Province Association for the Advancement of Canton Culture Industry Development และบริษัท Broadway Cinematheque Shenzhen ร่วมเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้แทนภาคธุรกิจไทยและจีนในมณฑลกวางตุ้ง สื่อมวลชน ประชาชนกวางตุ้งที่สนใจ และทีมประเทศไทยประจำนครกว่างโจว รวมกว่า ๑๔๐ คน ในช่วงพิธีเปิดดังกล่าว ได้จัดฉายภาพยนตร์เรื่องฉลาด เกมส์ โกง ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติหลายรางวัล และเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวจีน ทั้งนี้ กิจกรรม ดังกล่าวจะมีขึ้นที่เมืองเซินเจิ้นด้วย ซึ่งถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ไทยครั้งแรกที่จัดขึ้นในพื้นที่จีนตอนใต้ด้วย

ในช่วงพิธีเปิด กงสุลใหญ่ได้ย้ำว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเผยแพร่วัฒนธรรมที่กลากหลายของไทย โดยเฉพาะภาพยนตร์ อาหารและการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย นอกจากนี้ ได้ย้ำถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ซึ่งที่ผ่านมา มีภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงภาพยนตร์เรื่อง “ฉลาด เกมส์ โกง” และภาพยนตร์อีก ๖ เรื่องที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำมาฉายในงาน Thai Film Week 2022 นี้ กสญ. ยังได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกวางตุ้ง โดยให้ภาพความสามารถในการแข่งขันของไทยในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และชี้ให้เห็นว่า ไทยเป็นจุดหมายสำคัญสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์จากทั่วโลก รวมถึงจากประเทศจีน เพราะมีภูมิทัศน์ที่หลากหลายและสวยงาม รวมถึงความเชี่ยวชาญของบุคคลากรไทยในอุตสาหกรรมภาพยนตร์

งานดังกล่าวประสบความสำเร็จด้วยดี มีประชาชนจีนและสื่อมวลชนท้องถิ่นให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีบริษัทให้บริการช่องทาง online streaming ท้องถิ่นที่แสดงความสนใจขยายความร่วมมือในการร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความนิยมภาพยนตร์ไทยรวมถึงการนำภาพยนตร์ไทยเข้าฉายในช่องทางออนไลน์ดังกล่าวด้วย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวจัดงาน Thai Film Week 2022 ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ จะจัดฉายภาพยนตร์ไทย ๗ เรื่องที่โรงภาพยนตร์ PALACE Cinema และโรงภาพยนตร์ Broadway Cinema เมืองเซินเจิ้น ได้แก่ (๑) Bad Genius (๒๕๖๐) (๒) Taxi Driver (๒๕๖๓) (๓) the Master (๒๕๕๗) (๔) Tears of the Black Tiger (๒๕๔๓) (๕) Mysterious Object at Noon (๒๕๔๓) (๖) Die tomorrow (๒๕๖๐) และ (๗) Heart Attack (๒๕๕๘) โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเผยแพร่ภาพยนตร์คุณภาพของไทยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และคาดหวังให้ภาพยนตร์ไทยเป็นที่นิยมยิ่งขึ้นในหมู่ชาวกวางตุ้งในภาพรวม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ