การจัดงานจับคู่ธุรกิจสาขาอาหารร่วมกับสภาหอการค้าบาห์เรน และงาน Thai Food Products Business Matching & Open House 2023 ณ กรุงมานามา บาห์เรน

การจัดงานจับคู่ธุรกิจสาขาอาหารร่วมกับสภาหอการค้าบาห์เรน และงาน Thai Food Products Business Matching & Open House 2023 ณ กรุงมานามา บาห์เรน

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2566

| 2,276 view

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ร่วมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมบาห์เรน (Bahrain Chamber of Commerce and Industry – BCCI) จัดงานจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการบาห์เรนและผู้ประกอบการไทย สาขาอาหาร ที่ห้องประชุม อาคารสภาหอการค้าบาห์เรนฯ โดยนาย Sameer Nass ประธานสภาหอการค้าบาห์เรน และนายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าวและกล่าวต้อนรับคณะผู้ประกอบการจากไทย

งานจับคู่ธุรกิจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจสาขาอาหารระหว่างไทยกับบาห์เรน และขยายช่องทางการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลของไทยมายังบาห์เรน โดยผู้ประกอบการจากไทยมีทั้งหมด ๙ บริษัท ประกอบด้วย บริษัท IBEV Thailand (เครื่องดื่มน้ำอินผาลัม) บริษัท Alliance Food Expert (ขนมเห็ดอบกรอบ Munchroom) บริษัทมหามงคลค้าส่ง (น้ำมะพร้าวชีวา มะพร้าวน้ำหอมสด และน้ำจิ้มซีฟู๊ด "ดองบัง" บริษัท Superior Quality Food (เบอร์เกอร์วัวแช่แข็ง เนื้อวัวอบแห้ง และซอสปรุงอาหารต่างๆ) บริษัท เกียรติบุญครอง (ข้าวสารรุ้งงาม) ซึ่งเดินทางจากไทยมาร่วมงานในครั้งนี้ และบริษัท Ever Spring Industry Limited บริษัทจัดหาสินค้าหรือ consolidator จากเมืองดูไบ และบริษัท Green Dragon (นำเข้าสินค้าอาหารและขนมแปรรูปไทย) บริษัท SC Market (จัดส่งผักไทยที่ปลูกในบาห์เรน) และผู้แทนจากศูนย์การค้าไทยมาร์ท ซึ่งทั้งสามบริษัทเป็นบริษัทไทยที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในบาห์เรน

ผู้เข้าร่วมงานฝั่งบาห์เรน ได้แก่ นาย Khalid  Al Amin ประธานคณะกรรมการสาขาอาหารของสภาหอการค้าบาห์เรน สมาชิกสาขาอาหารของสภาหอการค้าบาห์เรนฯ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทค้าปลีกชั้นนำ อาทิ Lulu Hypermarket Mega Mart & Babasons Midway Supermarket ได้พบปะหารือธุรกิจกับผู้ประกอบการฝั่งไทยด้วยความสนใจ

ต่อมาช่วงบ่ายเวลา ๑๕.๓๐ น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม จัดงาน Thai Food Products Business Matching & Open House 2023 ที่ห้อง Nobel & Regent โรงแรมWestin City Centre โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนบริษัทค้าปลีกชั้นนำ เช่น Mega Mart Al Jazira Lulu Hypermarket และ Alosra Day-to-Day discount storeฯลฯ  ผู้นำเข้าและเอเยนต์อาหารไทย เจ้าของกิจการจำหน่ายอาหาร (cold stores) รวมทั้งผู้ประกอบการบาห์เรนที่สนใจนำเข้าสินค้าอาหารจากไทย

กิจกรรมนี้เป็นไปตามเป้าหมายส่งเสริมสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักและนิยมในบาห์เรน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสองฝ่ายไทยสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อนำไปสู่การนำผลิตภัณฑ์สินค้าไทยใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดบาห์เรนต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ