สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองกวาดาราฮารา สหรัฐเม็กซิโก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองกวาดาราฮารา สหรัฐเม็กซิโก

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.พ. 2567

| 1,171 view
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโกได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ให้แก่นายโฮเซ กิเยร์โม โรโมโรเมโร กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองกวาดอราฮารา สหรัฐเม็กซิโก เพื่อเชิดชูเกียรติแก่กงสุลกิตติมศักดิ์ฯ ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐเม็กซิโก นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งประเทศไทย ณ เมืองกวาดาลาฮารา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีนายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก เป็นประธานในพิธี และมีสมาชิกครอบครัวของนายโฮเซ กิเยร์โม โรโมโรเมโร รวมทั้งข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานในสังกัดทีมประเทศไทยเข้าร่วมด้วย
 
ภายหลังพิธีฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองกวาดาราฮารา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ