สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.ค. 2567

| 439 view
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายรุจ ธรรมมงคล เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโกและภรรยา พร้อมด้วยนายธนิษฐ์ งามสัมพันธฤทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโก ข้าราชการและคู่สมรส ลูกจ้างท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยการนำอาหารและสิ่งของบริจาคไปมอบให้แก่สถานพักพิงเด็กด้อยโอกาส “Hogares Providencia” ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไรในกรุงเม็กซิโก ซึ่งให้ที่พักพิงและดูแลเด็กอายุตั้งแต่ ๒-๑๑ ปี โดยมีทั้งเด็กกำพร้า เด็กถูกทอดทิ้งและไร้ที่พักอาศั
 
จากนั้น ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะไปทำความสะอาดถนนบริเวณจตุรัสกลางกรุงเม็กซิโกในย่านเมืองเก่า ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเม็กซิโก เนื่องจากจตุรัสเรอบล้อมด้วยสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ อาทิ โบสถ์ประจำกรุงเม็กซิโกและทำเนียบประธานาธิบดีเม็กซิโก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ