เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐไอซ์แลนด์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐไอซ์แลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 มิ.ย. 2565

| 9,097 view
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ตามคำเชิญของกระทรวงการต่างประเทศไอซ์แลนด์ ที่ได้เชิญคณะทูต ทั้งที่พำนักในกรุงเรคยาวิก และที่มีถิ่นพำนักในประเทศอื่นๆ เข้าร่วมเป็นครั้งแรก หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ในไอซ์แลนด์คลี่คลายลง
 
พิธีในช่วงเช้า เริ่มด้วยพิธีการทางศาสนาที่ Dómkirkjan (Reykjavik Cathedral) ซึ่งมีอายุมากกว่า ๒๐๐ ปี และทุกครั้งที่มีการเปิดประชุมสภาฯ จะต้องเริ่มด้วยการร่วมมิสซาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อาสนวิหารแห่งนี้ โดยมีนาย Guðni Thorlacius Jóhannesson ประธานาธิบดี นาง Katrin Jakobsdóttir นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะทูตกว่า ๖๐ ประเทศเข้าร่วมด้วย ต่อจากนั้น เป็นพิธีการที่จตุรัส Austurvöllus เริ่มด้วยพิธีวางพวงมาลาโดยนาย Guðni Thorlacius Jóhannesson ประธานาธิบดีไอซ์แลนด์ ที่อนุสาวรีย์ของนาย Jón Sigurðsson ผู้นำกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชของไอซ์แลนด์ และมีวันคล้ายวันเกิดในวันที่ ๑๗ มิถุนายน และการกล่าวสุนทรพจน์โดยนาง Katrin Jakobsdóttir นายกรัฐมนตรี หลังจากนั้น นาง Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะทูต ที่ Björtuloft (Harpa Concert Hall) โดยในช่วงเย็น ประธานาธิบดี Jóhannesson ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะทูตที่ Bessastaðir หรือทำเนียบประธานาธิบดีด้วย
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบและกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสวันชาติต่อประธานาธานาธิบดี Jóhannesson และรัฐมนตรี Gylfadóttir และขอบคุณรัฐบาลไอซ์แลนด์ที่ได้บริจาควัคซีน Pfizer กว่า ๑ แสนโดสแก่ประเทศไทยเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และชุมชนไทยในไอซ์แลนด์ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งและขอส่งความปรารถนาดีมายังรัฐบาลและประชาชนไอซ์แลนด์ในโอกาสวันชาติของไอซ์แลนด์ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ประเทศไทยให้ความสำคัญต่อมิตรภาพที่มีคุณค่าและความร่วมมือกับสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาเป็นเวลายาวนาน ในโอกาสวันสำคัญนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอย้ำความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไอซ์แลนด์ และสถานเอกอัครราชทูตไอซ์แลนด์ประจำประเทศนอร์เวย์ เพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือในทุกระดับระหว่างกัน และในมิติต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนกับประชาชน และแสวงหาความร่วมมือใหม่ ๆ เช่น การเปิดตลาดการค้า การท่องเที่ยว ประมง พลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เป็นต้น
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขออำนวยพรให้รัฐบาลและประชาชนไอซ์แลนด์มีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพที่แข็งแรง เราเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างประเทศและประชาชนไทยและไอซ์แลนด์จะเจริญงอกงามตลอดไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ