เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้พบปะชุมชนไทยในไอซ์แลนด์ที่เข้าร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้พบปะชุมชนไทยในไอซ์แลนด์ที่เข้าร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ย. 2566

| 828 view
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในช่วงพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานปี ๒๕๖๖ ของวัดไทยไอซ์แลนด์ ณ Reykjavik City Hall นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้พบปะชุมชนไทยในไอซ์แลนด์ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีชุมชนไทยเข้าร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมจำนวนประมาณ ๔๐๐ คน
 
เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวว่า การเยือนไอซ์แลนด์ครั้งนี้ มีความปีติใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบกับชุมชนไทยจำนวนมากที่มาร่วมทำบุญในพิธีกฐินพระราชทาน ซึ่งเป็นสิริมงคล เป็นการสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ ในด้านการจรรโลงพระพุทธศาสนา เพื่อให้มีความมั่นคงยั่งยืนสืบไป จึงขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องชุมชนไทยในไอซ์แลนด์ทุกคน
 
งานบุญกฐิน เป็นกาลทานเฉพาะในพระพุทธศาสนา ซึ่งชุมชนไทยในไอซ์แลนด์ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี และร่วมมือร่วมใจ อันป็นคุณธรรมสำคัญของกฐิน และเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ในการพบระหว่างเอกอัครราชทูตฯ กับผู้แทนระดับสูงของไอซ์แลนด์ มักจะได้รับคำชื่นชมจากฝ่ายไอซ์แลนด์ว่า ชุมชนไทยในไอซ์แลนด์เป็นชุมชนต่างชาติมีคุณค่า จึงขอให้ทุกคนร่วมกันรักษาความดีนี้ไว้สืบไป
 
ขณะนี้ มีชุมชนไทยในเมือง Grindavik หลายคนต้องอพยพออกจากบ้านในเมือง Grindavik ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระเบิดของภูเขาไฟ โดยทางการไอซ์แลนด์ได้ให้การดูแลช่วยเหลือชาวเมือง Grindavik เป็นอย่างดีแล้ว อย่างไรก็ดี ขอให้ทุกคนมีสติ มีกำลังใจที่ดี และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กราบขอบพระคุณ พระครูวิเทศสิริธรรม เจ้าอาวาสวัดไทยไอซ์แลนด์ ที่ช่วยประสานงานในเรื่องนี้เป็นอย่างดีด้วย โดยหากชุมชนไทยในเมือง Grindavik ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลืออย่างใดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือแจ้งผ่านพระครูวิเทศสิริธรรม เจ้าอาวาสวัดไทยไอซ์แลนด์ได้
 
บรรยากาศในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานของวัดไทยไอซ์แลนด์ในครั้งนี้เป็นไปอย่างอบอุ่นด้วยความสามัคคีทางธรรมที่น่าอนุโมทนายิ่ง ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอน้อมนำบุญมาฝากพี่น้องชาวไทยในไอซ์แลนด์และนอร์เวย์ ตลอดจนพี่น้องชาวไทยประเทศไทยทุกท่าน ขอให้อานิสงส์ผลบุญนี้ จงคุ้มครองให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง และประสบสุขทุกประการเทอญ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ