เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ถวายรางวัลกงสุลอาสาแด่พระครูวิเทศสิริธรรม เจ้าอาวาสวัดไทยไอซ์แลนด์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ถวายรางวัลกงสุลอาสาแด่พระครูวิเทศสิริธรรม เจ้าอาวาสวัดไทยไอซ์แลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ย. 2566

| 779 view
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในโอกาสที่ไปร่วมในงานพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานวัดไทยไอซ์แลนด์ ณ Reykjavik City Hall นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้ถวายรางวัล “กงสุลอาสา” แด่พระครูวิเทศสิริธรรม (พระมหาประสิทธิ์ บุญคำ) เจ้าอาวาสวัดไทยไอซ์แลนด์ ซึ่งท่านเจ้าอาวาสมีบทบาทให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างแข็งขันมาโดยตลอด โดยเฉพาะในด้านการประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือและดูแลคุ้มครองชุมชนไทยในไอซ์แลนด์
 
แม้ในช่วงที่เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่ไอซ์แลนด์ เป็นช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวในไอซ์แลนด์ และรัฐบาลไอซ์แลนด์ได้ประกาศอพยพผู้ที่อยู่อาศัยในเมือง Grindavik ซึ่งมีชุมชนไทยอาศัยอยู่ประมาณ ๑๐๐ คน พระครูวิเทศสิริธรรมได้กรุณาประสานงานแจ้งข่าวดังกล่าวให้เอกอัครราชทูตฯ ทราบ และช่วยส่งข้อความของเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้กำลังใจและแสดงความห่วงใยแก่พี่น้องชุมชนไทยในเมือง Grindavik รวมถึงเป็นผู้ช่วยรับแจ้งเหตุ หากมีพี่น้องชุมชนไทยประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพิ่มเติมด้วย
 
รางวัล “กงสุลอาสา” จัดขึ้นโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่มีจิตอาสา และมีผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนภารกิจงานกงสุลเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชุมชนไทยในต่างประเทศ โดยเป็นการดำเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชน ตลอดจนส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๖ มีผู้ที่ได้รับรางวัล ๖๕ คน จากทั่วโลก โดยมีจากนอร์เวย์ และไอซ์แลนด์
 
ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอกราบขอบพระคุณพระครูวิเทศสิริธรรม เจ้าอาวาสวัดไทยไอซ์แลนด์ ที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยดีมาโดยตลอด ขอกราบแสดงมุทิตาจิตและขออนุโมทนากับพระครูวิเทศสิริธรรมที่ได้รับการถวายรางวัล “กงสุลอาสา” ในปี ๒๕๖๖ นี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ