กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทยของบริษัท CP Group ครั้งที่ ๑ ณ ห้างสรรพสินค้า Capitaland Mall เมืองชิงต่าว วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทยของบริษัท CP Group ครั้งที่ ๑ ณ ห้างสรรพสินค้า Capitaland Mall เมืองชิงต่าว วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ค. 2565

| 431 view

           เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทยของบริษัท CP Group ครั้งที่ ๑ และการจำหน่ายทุเรียนไทยภายใต้ชื่อ CP Fresh ในมณฑลซานตงครั้งแรกของปี ซึ่งจัดโดยบริษัท Qingdao Chia Tai Co., Ltd. และบริษัท Shandong CP Trading Co., Ltd. ณ ห้างสรรพสินค้า Capitaland Mall เมืองชิงต่าว โดยมีนายหวัง เสียงหยู รองอธิบดี สำนักงานการต่างประเทศเมืองชิงต่าว นางจาง น่า รองอธิบดี สำนักงานพาณิชย์เขตซื่อเป่ย เมืองชิงต่าว และผู้แทนจากบริษัท CP Group ประจำประเทศจีน ผู้แทนฯ ในระดับมณฑลซานตง และผู้แทนฯ ในระดับเมืองชิงต่าว เข้าร่วมด้วย

           ภายในงาน กงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ว่า “ในประเทศไทย ทุเรียนเป็นราชาแห่งผลไม้เนื่องจากมีทั้งความหอม หวาน และอร่อย พร้อมด้วยมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ข้าพเจ้าเชื่อว่า อาหารเป็นสิ่งที่ให้พลังชีวิตกับพวกเรา เมื่อเราจะเลือกสิ่งที่รับประทาน ดังคำกล่าวสากลที่ว่า You are what you eatเพราะฉะนั้น เมื่อคุณได้รับประทานของที่ดี มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายและมีรสชาติที่ดี จะนำทั้งความสุขและความแข็งแรงมาสู่ร่างกาย ในวันนี้ บริษัทฯ ได้นำความอร่อยและคุณภาพสูงเป็นระยะทางไกลจากประเทศไทยมาถึงเมืองชิงต่าว มณฑลซานตง จึงขอเชิญชวนเพื่อน ๆ ชาวชิงต่าวมาร่วมซื้อหาไปรับประทาน”  

           ตามข้อมูลของบริษัท Shandong CP Trading Co., Ltd. บริษัท CP Group ให้ความสำคัญกับคุณภาพของทุเรียน โดยเลือกผลจากต้นทุเรียนที่มีอายุ ๓๐ ปี เพื่อให้ได้ผลผลิตในระดับ A และเลือกเก็บผลทุเรียนในอัตราความสุกงอมที่ร้อยละ ๘๕ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ อย่างเข้มงวด เพื่อรับประกันทุเรียนไทยให้ได้มาตรฐาน มีทั้งความอร่อยและความปลอดภัย

           ทั้งนี้ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักและมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากได้ซื้อหาทุเรียนและสินค้าอื่นที่บริษัทฯ นำมาจำหน่าย อาทิ ลูกชิ้นไก่ ปีกไก่ ไก่จ๊อ และไข่ไก่ เป็นต้น การเข้าร่วมพิธีเปิดงานนี้ของกงสุลใหญ่ฯ เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าไทยในพื้นที่เมืองชิงต่าว เพื่อเพิ่มปริมาณการนำเข้าสินค้าไทยมายังมณฑลซานตงให้มากขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ