ต้นไม้มิตรภาพไทย-จีน งอกงามในชิงต่าว วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

ต้นไม้มิตรภาพไทย-จีน งอกงามในชิงต่าว วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ค. 2565

| 666 view
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว และคณะ ได้เดินทางไปยังสวนสาธารณะถางต่าววาน หนานอ้าน (唐岛湾南岸) เขตใหม่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (เขตหวงต่าว) เมืองชิงต่าว ตามคำเชิญของสำนักงานต่างประเทศ เมืองชิงต่าว โดยมี นายมู่ จวิ้นเตี่ยน อธิบดี สำนักงานต่างประเทศ เมืองชิงต่าว และ นางเฟิง หมี่ อธิบดีสำนักงานต่างประเทศ เขตหวงต่าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานให้การต้อนรับ
 
ในการนี้ ฝ่ายจีนได้จัดเตรียมต้นคามิลเลียซี่งเป็นต้นไม้ประจำเมืองชิงต่าว พร้อมป้าย “จีนไทยพี่น้องกัน ต้นไม้แห่งมิตรภาพยั่งยืนยาวนาน” ภาษาไทย-จีน รอต้อนรับ โดยการปลูกต้นไม้ร่วมกันครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามที่กงสุลใหญ่ฯ ได้เสนอให้ ๒ สำนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพอันดีระหว่างสถานกงสุลใหญ่ กับสำนักงานต่างประเทศ เมืองชิงต่าว และระหว่างไทย-จีน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการปลูกต้นไม้ร่วมกันระหว่างสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศในเมืองชิงต่าว กับสำนักงานต่างประเทศ เมืองชิงต่าว ในโอกาสนี้ อธิบดีมู่ฯ ได้แสดงความคาดหวังว่า ต้นคามิลเลียต้นนี้จะเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างไทย-จีน และ “มุมมิตรภาพ” แห่งนี้ จะเป็นจุดสำหรับต้อนรับการเยือนของผู้นำระดับสูงของไทย และจะขยายผลเป็นมุมมิตรภาพระหว่างประเทศของเมืองชิงต่าวกับประเทศต่าง ๆ ต่อไป
 
“คามิลเลีย” (Camellia) มีต้นกำเนิดในเอเชียตะวันออกและได้รับความนิยมอย่างมากในชาติตะวันตกผ่านการทำการค้าในช่วงศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ คาดว่ามีการเพาะปลูกในจีนมาตั้งแต่ศตวรรษที่ ๕ มักพบลวดลายดอกคามิลเลียในเครื่องลายคราม ตลอดจนงานศิลปะของจีนมาตั้งแต่โบราณ
 
ในโอกาสนี้ สำนักงานต่างประเทศ เมืองชิงต่าว ได้นำคณะสถานกงสุลใหญ่ ไปเยี่ยมชม Langyatai (琅玡台景区) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A สถาบันศิลปะ Qingdao Lvze (青岛绿泽画院) และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ TAG Art (西海美术馆) ด้วย
 
ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานต่างประเทศ เมืองชิงต่าว ช่วยให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ราบรื่น โดยเฉพาะการช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในช่วงโควิด ทั้งในเวลาทำการและนอกเวลาทำการ ทั้งนี้ ในระหว่างการเยือน ทั้งสองฝ่ายได้วางแผนจัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุน และการศึกษาไทย-จีนต่อไปด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ