สถานีโทรทัศน์ Shandian ได้ออกวีดิทัศน์สัมภาษณ์กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สถานีโทรทัศน์ Shandian ได้ออกวีดิทัศน์สัมภาษณ์กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ค. 2565

| 680 view

           เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายการโทรทัศน์ Shandian ของมณฑลซานตง ได้ออกวีดิทัศน์สัมภาษณ์นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ในโอกาสเข้าร่วมงานประชุม Global Youth Conference ณ นครจี่หนาน มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน

           โดยกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับภารกิจของกงสุลใหญ่ฯ ในพื้นที่มณฑลซานตง โครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมาและที่จะดำเนินการต่อไป ในส่วนของเยาวชน กงสุลใหญ่ฯ เห็นว่า เยาวชนคือผู้ขับเคลื่อนอนาคต เป็นพลังและพลเมืองของประเทศของตนและของโลก การดำเนินการในปัจจุบันเป็นการปูทางให้กับเยาวชนเพื่ออนาคต การร่วมมือของเยาวชนในระดับระหว่างประเทศ จะนำมาซึ่งประโยชน์ของแต่ละประเทศและของโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ศิลปะ วัฒนธรรม โดยเฉพาะปัจจุบัน เยาวชนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีมากกว่าคนรุ่นก่อน ก็สามารถนำมาพัฒนาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

           ทั้งนี้ สามารถรับชมคลิปวีดิทัศน์ดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ https://bit.ly/3wnm6ms และเฟซบุ๊กสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ