สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดพิธีสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ‎ณ วัดจ้านซาน เมืองชิงต่าว วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗‎

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดพิธีสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ‎ณ วัดจ้านซาน เมืองชิงต่าว วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗‎

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

| 427 view

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดพิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ‎ณ วัดจ้านซาน เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนายศฐา อารยะกุล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ภริยากงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ทีมประเทศไทย และชาวไทยในเมืองชิงต่าว เข้าร่วม ในโอกาสนี้ ท่านฉาง หัว‎ ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดจ้านซานเป็นประธานสงฆ์ และพระภิกษุสงฆ์ รวม ๓๖ รูป ร่วมสวดมนต์เพื่อถวายพระพร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ