กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ‎รับเชิญเยือนศูนย์ถ่ายทำรายการสื่อ China Recommendation และหารือการส่งเสริมสินค้าไทยบนแพลตฟอร์ม ณ กรุงปักกิ่ง ‎วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ‎รับเชิญเยือนศูนย์ถ่ายทำรายการสื่อ China Recommendation และหารือการส่งเสริมสินค้าไทยบนแพลตฟอร์ม ณ กรุงปักกิ่ง ‎วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.ย. 2566

| 485 view
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้รับเชิญเข้าเยี่ยมชมศูนย์ถ่ายทำรายการสื่อ China Recommendation ณ กรุงปักกิ่ง ตามคำเชิญของสื่อ China ‎Recommendation โดยมี นายหลี่ เสี้ยว ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์แห่งแพลตฟอร์มการสื่อสารการแนะนำจีน และผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารประชาสัมพันธ์ไทยในจีน และคณะ ให้การต้อนรับ ‎
 
นายหลี่ฯ และคณะ ได้นำกงสุลใหญ่ฯ เยี่ยมชมภายในศูนย์ถ่ายทำรายการ อาทิ ห้องถ่ายรายการ ‎ห้องถ่ายทอดสด พื้นที่แสดงสินค้า เป็นต้น สื่อ China Recommendation เป็นสื่อของหน่วยงานรัฐบาลจีน ‎ที่เชิญแขกสำคัญมาร่วมบันทึกถ่ายทำเป็นคลิปวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองหรือพื้นที่ในชุมชนนั้น ๆ ทั้งนี้ China Recommendation ยังมีช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของจีน อาทิ โต่วอิน และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ซึ่งวิดีทัศน์ที่เผยแพร่ต่างได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้ร่วมมือกับสื่อฯ จัดทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ‎ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวของไทย ผ่านการส่งเสริมความนิยมไทยอย่างรอบด้าน ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ชมทั้งฝ่ายไทยและจีน ‎
 
ในโอกาสนี้ นายหลี่ฯ ได้แจ้งว่า สื่อฯ มีแผนที่จะจัดทำวิดีทัศน์เกี่ยวกับประเทศไทย และจะเดินทางไปถ่ายทำที่ประเทศไทยในเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ นายหลี่ฯ ยังได้ขอรับคำแนะนำและแสดงความสนใจต่อ การนำเข้าสินค้าดีประจำถิ่นของไทย อาทิ ข้าวสาร ผ้าไหม และสินค้าอื่น ๆ เพื่อจัดจำหน่ายบนแพลตฟอร์มถ่ายทอดสดของสื่อฯ โดยที่การจัดจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มถ่ายทอดสดได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในปัจจุบัน และฐานผู้ติดตามของสื่อฯ มีอยู่ไม่น้อย การถ่ายทอดสดเพื่อจำหน่ายสินค้าดีประจำถิ่นของไทยและการเผยแพร่วิดีทัศน์ที่เกี่ยวประเทศไทยผ่านช่องทางของสื่อที่มีชื่อเสียงระดับประเทศของจีน จึงจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยผลักดัน ส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน ตลอดจนความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย ในประเทศจีน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ