กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ให้สัมภาษณ์สื่อ iQingdao เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ให้สัมภาษณ์สื่อ iQingdao เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2566

| 1,484 view

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ให้สัมภาษณ์ในรายการ "国际友人寄语青岛" (เพื่อน ๆ ต่างชาติ ขอฝากข้อความถึงชิงต่าว) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานการต่างประเทศเมืองชิงต่าวและสื่อออนไลน์ iQingdao (爱青岛) ภายใต้สื่อ Qingdao Daily Group (青岛日报集团)โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถึงผลงานและภารกิจตลอดการทำงานกว่า 6 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-เมืองชิงต่าว ตลอดจนมณฑลซานตง ในทุกมิติ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน พัฒนาการ และทิศทางในอนาคตของเมืองชิงต่าวกับประเทศไทย รวมทั้ง ความประทับใจที่มีต่อเมืองชิงต่าวและประชาชนชาวชิงต่าว

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ กล่าวขอบคุณสื่อฯ ที่ให้ความสนใจสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว รวมทั้ง ขอบคุณสำนักงานการต่างประเทศเมืองชิงต่าว และทางการเมืองชิงต่าว ที่ให้การสนับสนุนตนอย่างดีมาโดยตลอด จึงทำให้การทำงานในฐานะกงสุลใหญ่ฯ ของตนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดียิ่งและงดงาม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ