สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ Art Museum Riga Bourse กรุงริกา ประเทศลัตเวีย ได้จัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลัตเวียในปี ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ Art Museum Riga Bourse กรุงริกา ประเทศลัตเวีย ได้จัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลัตเวียในปี ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 มิ.ย. 2565

| 917 view
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ Art Museum Riga Bourse กรุงริกา ประเทศลัตเวีย ได้จัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลัตเวียในปี 2565 โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยเอกอัครราชทูตและผู้แทนคณะทูตต่างประเทศในลัตเวีย เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานต่าง ๆ ของลัตเวีย รวมทั้งชุมชนคนไทยในลัตเวีย
 
ในงานมีการสาธิตการนวดแผนไทยจากผู้แทนร้านนวดไทยในลัตเวีย พร้อมแสดงวิดีทัศน์เกี่ยวกับการนวดไทยในฐานะมรดกโลก โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวไทยโดยผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงสตอกโฮล์ม อาหารไทยและการแสดงผลงานการแกะสลักผักผลไม้ไทยโดยเจ้าหน้าที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต และการรำไทยโดยอาสาสมัครคนไทยในลัตเวีย ผู้ร่วมงานยังได้ร่วมชมนิทรรศการ “From Life to Arts: The Reflections of Thai Communities Through Local Thai Contemporary Artists and Textiles” ซึ่งจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ฯ ระหว่าง ๒๒ เมษายน - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สถานทูตยังได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวไทย การนวดไทยและการสาธิตและสอนการแกะสลักผักผลไม้ให้แก่ประชาชนทั่วไปในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ อีกหนึ่งวัน ซึ่งได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากผู้เข้าเยี่ยมชมงานนิทรรศการฯ และพิพิธภัณฑ์
 
พิพิธภัณฑ์ Art Museum Riga Bourse ตั้งอยู่ที่ย่านเมืองเก่า กรุงริกา มีคลังและการแสดงชิ้นงานศิลปะจากเอเชียที่ใหญ่ที่สุดในลัตเวีย โดยมีทั้งจากเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ ซึ่งการแสดงชิ้นงานจากไทยยังมีจำกัด การได้ร่วมกันจัดงานนิทรรศการฯ จึงช่วยทำให้ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ตลอดจนผู้เข้ารับชมงานเกิดความตระหนักรับรู้ต่อศิลปวัฒนธรรมและอารยธรรมของไทยมากยิ่งขึ้น เกิดเป็นความสนใจใฝ่รู้และความปรารถนาที่จะมาเยี่ยมเยือนประเทศไทย
 
สถานทูตขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์ฯ และขอบคุณพี่น้องคนไทยในลัตเวียที่มีส่วนช่วยกันสรรค์สร้างงานนี้ ขอบคุณมากค่ะ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ