รัฐมนตรีต่างประเทศหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การพัฒนาภูมิภาค และพลังงาน แห่งรัฐไบเอิร์น เยอรมนี

รัฐมนตรีต่างประเทศหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การพัฒนาภูมิภาค และพลังงาน แห่งรัฐไบเอิร์น เยอรมนี

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 มิ.ย. 2567

| 2,080 view

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพการหารือระหว่างอาหารกลางวัน เป็นเกียรติแก่นายโทเบียส ก็อตธาร์ต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การพัฒนาภูมิภาค และพลังงาน แห่งรัฐไบเอิร์น เยอรมนี

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมนี โดยเฉพาะกับรัฐไบเอิร์น ซึ่งมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันอย่างใกล้ชิด มุ่งขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยมีภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อน และส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและอาชีวศึกษา นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนของรัฐไบเอิร์นประจำภูมิภาคอาเซียนในประเทศไทยซึ่งจะช่วยกระชับความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายต่อไป

อนึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การพัฒนาภูมิภาค และพลังงาน แห่งรัฐไบเอิร์น ได้เดินทางเยือนประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ พร้อมผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนจากรัฐไบเอิร์น ๑๕ บริษัท

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ