ปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2565

| 1,695 view

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับนาง Sarah Bianchi รองผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (Deputy U.S. Trade Representative) ในโอกาสเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบเอเปค โดยเฉพาะการส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุน ตลอดจนการเสริมสร้างร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกความเชื่อมโยงและการเดินทางระหว่างกันในห้วงเวลาที่ประเทศต่าง ๆ ได้เริ่มเปิดประเทศและลดข้อจำกัดด้านการเดินทางลง อีกทั้งยังได้หารือถึง
ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่าง ๆ อาทิ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ - หมุนเวียน - สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy) ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยและสอดคล้องกับนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศของรัฐบาลสหรัฐฯ โดยทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อนำไปสู่การส่งต่อวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปคของสหรัฐฯ ในปี ๒๕๖๖ อย่างราบรื่นและไร้รอยต่อ ทั้งนี้ รองผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ได้กล่าวชื่นชมบทบาทการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในห้วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสานต่อความร่วมมือเพื่อผลักดันการดำเนินงานของเอเปค เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองประเทศและ
เขตเศรษฐกิจสมาชิกต่อไป

ในโอกาสนี้ รองผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ได้กล่าวยินดีต่อการเข้าร่วมการเปิดตัวกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) ของนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบการประชุมทางไกลในวันเดียวกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นว่ากรอบความร่วมมือ IPEF จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคซึ่งควรเป็นไปอย่างเปิดกว้างและครอบคลุม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ