ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือส่งเสริมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย และภูมิภาค ผ่านระบบทางไกลกับอธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือส่งเสริมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย และภูมิภาค ผ่านระบบทางไกลกับอธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย

2 เม.ย. 2564

591 view

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือทางไกลกับนายอับดุล กาดีร์ ไจลานี อธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย รวมทั้งความร่วมมือในภูมิภาค และสถานการณ์ในเมียนมา

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือผ่านระบบทางไกลกับนายอับดุล กาดีร์ ไจลานี (Mr. Abdul Kadir Jailani) อธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีให้เดินหน้ายิ่งขึ้น หลังจากที่กิจกรรมความร่วมมือหลายด้านต้องชะลอออกไปเนื่องจากการระบาดของโควิด-๑๙ โดยฝ่ายไทยแสดงความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินโดนีเซีย (Joint Commission for Bilateral Cooperation between Thailand and Indonesia - JC) ครั้งที่ ๑๐ และการประชุมคณะกรรมาธิการการค้าไทย - อินโดนีเซีย (Joint Trade Committee - JTC) ครั้งที่ ๑ เพื่อผลักดันความร่วมมือที่รอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับภูมิภาค โดยเฉพาะความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางระหว่างกันและการรับรองวัคซีนร่วมกัน นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาและบทบาทของอาเซียนในการเสริมสร้างความมั่นคง สันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ