นิตยสารภาพ “Qingdao Pictorial” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 461 ได้ออกบทสัมภาษณ์กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว

นิตยสารภาพ “Qingdao Pictorial” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 461 ได้ออกบทสัมภาษณ์กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 2,000 view

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นิตยสารภาพ “Qingdao Pictorial” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 461 ได้ออกบทสัมภาษณ์นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ในคอลัมน์ “Foreigners in Qingdao” ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 หัวข้อ “จีน - ไทย ครอบครัวเดียวกัน” โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวการใช้ชีวิต การทำงาน ความประทับใจ และความเป็นอยู่ ตลอดถึงความรู้สึกต่อเมืองชิงต่าว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเมืองชิงต่าว โครงการและผลงานต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ฯลฯ

ในระหว่างการสัมภาษณ์ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถึง ประเทศไทยและประเทศจีน มีการติดต่อกันมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบันร่วมกว่า 300 ปี รวมถึงความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชน สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมเป็นตัวกลางสนับสนุนให้เมืองชิงต่าวและประเทศไทย มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นในทุกมิติต่อไป ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เขียนข้อความลงในนิตยสารความว่า ขอให้ “มิตรภาพไทย - จีน ยั่งยืนตลอดไป Qingdao Pictorial อยู่คู่เมืองชิงต่าวตลอดไป (中泰友谊万古长青 青岛画报与青岛一路同行)”

นิตยสารภาพ “Qingdao Pictorial” เป็นสื่อท้องถิ่น ที่อยู่คู่เมืองชิงต่าวมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2528 เดิมชื่อว่า “Information Pictorial” และเปลี่ยนเป็น “Qingdao Pictorial” เมื่อปี 2535 Qingdao Pictorial อยู่ภายใต้รัฐวิสาหกิจของสำนักหนังสือพิมพ์ Qingdao Daily Newspaper Group มียอดจำหน่ายสูงถึง 60,000 เล่มต่อฉบับ และมีเป้าหมายที่จะสร้างนิตยสารภาพให้เป็น “นิตยสารภาพระดับไฮเอนด์แบรนด์แรกในมณฑลซานตง” 

การให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชนในเมืองชิงต่าวมากขึ้น เพื่อให้ได้รับทราบโครงการและทิศทางการดำเนินการของไทยในปัจจุบันที่มีต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย - จีน รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย - จีนผ่านสื่อ

ผู้สนใจสามารถติดตาม และอ่านบทความดังกล่าวได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3CJ8FgG และนิตยสารภาพ Qingdao Pictorial ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 461 คอลัมน์ “Foreigners in Qingdao” หน้าที่ 052 - 055

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ