ปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี รวมถึงการรับมือการแพร่ระบาดโควิด-๑๙

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี รวมถึงการรับมือการแพร่ระบาดโควิด-๑๙

13 ม.ค. 2564

354 view

เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หารือความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน เศรษฐกิจดิจิทัล ความมั่นคง รวมถึงสถานการณ์และนโยบายการบริหารจัดการการแพร่ระบาดโควิด-๑๙

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ นายเควิน ฉ็อก (Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยแสดงความยินดีในโอกาสที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้ารับตำแหน่ง โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นที่สำคัญ อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ แนวทางการจัดหาและจัดสรรวัคซีนโควิด-๑๙ การดูแลแรงงานต่างชาติในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ และแนวทางอำนวยความสะดวกสำหรับการเดินทางเชิงธุรกิจผ่านความร่วมมือช่องทางพิเศษ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายย้ำความสำคัญในการรักษาพลวัตความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุน เศรษฐกิจดิจิทัล และความมั่นคง รวมทั้งได้หารือเกี่ยวกับอาเซียนและพัฒนาการที่สำคัญในภูมิภาค โดยเน้นย้ำการเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียนภายใต้พัฒนาการของภูมิรัฐศาสตร์ของโลกในปัจจุบัน  

 

-------------

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ