รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นสักขีพยานพิธีมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรีย โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นสักขีพยานพิธีมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรีย โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 มี.ค. 2566

| 7,603 view

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นสักขีพยานพิธีมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรีย จำนวน ๑ ล้านบาท จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคสำหรับตุรกี จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีนางแซรัป แอร์ซอย (Serap Ersoy) เอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ และสำหรับซีเรีย จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ หอการค้าฯ นำเงินบริจาคดังกล่าวมาจากสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการค้า หอการค้าต่างประเทศ หอการค้าจังหวัด และเครือข่าย ซึ่งได้รวบรวมและร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ