การเปิดโอกาสค้าขาย ลงทุน ท่องเที่ยว เชื่อมโยงความสัมพันธ์ไทย-ซาอุดีอาระเบีย

การเปิดโอกาสค้าขาย ลงทุน ท่องเที่ยว เชื่อมโยงความสัมพันธ์ไทย-ซาอุดีอาระเบีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 พ.ค. 2565

| 994 view

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กระทรวงการลงทุน ซาอุดีอาระเบีย เป็นเจ้าภาพจัดงาน Saudi-Thai Investment Forum ณ โรงแรม Movenpick โดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะผู้แทนภาคเอกชนจากบริษัทชั้นนำของไทยเข้าร่วมงาน เพื่อเชื่อมโอกาสด้านการค้าและการลงทุนในสาขาธุรกิจเด่น ทั้งกลุ่มพลังงาน กลุ่มเคมีภัณฑ์ กลุ่มเกษตรและอาหาร กลุ่มท่องเที่ยวและบริการเพื่อสุขภาพ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มค้าปลีก กลุ่มรถยนต์ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ และ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น โดยมีบริษัทซาอุดีอาระเบียสนใจเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching มากกว่า ๑๑๐ บริษัท

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการ Business Matching โดยภาพรวมภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศได้มีการหารือถึงโอกาสต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้เศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียมีการขยายตัวได้ดีมาก โดยไตรมาสที่ ๑ ที่ผ่านมา มี GDP เติบโตสูงถึงร้อยละ ๙.๖

ด้านอาหารและผลไม้ ซาอุดีอาระเบียมีความสนใจในทุเรียนไทยเป็นอย่างมาก และเป็นเป็นโอกาสดีที่จะเชิญสมาชิกสภาหอการค้ากรุงริยาดให้เดินทางไปเยือนประเทศไทย

ด้านวัสดุก่อสร้างก็มีโอกาส สอดคล้องกับทางซาอุดีฯ ที่มีแผนการขยายเมือง

ส่วนกลุ่มยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็มีความสนใจ ที่จะไปศึกษาดูงานโรงงานที่ประเทศไทย

ภาคธุรกิจของซาอุดีอาระเบียประสงค์เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนความรู้กับประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกลุ่มโรงพยาบาล Medical และ Wellness ของประเทศไทย โดยสนใจที่จะเดินทางไปประเทศไทยเพื่อศึกษาและเรียนรู้ระหว่างกัน

สำหรับเรื่องปุ๋ย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือเบื้องต้นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบีย และจะมีการหารือในรายละเอียดต่อไป โดยเชื่อว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยให้กับเกษตรกรได้

การเดินทางของนักธุรกิจไทยมาซาอุดีอาระเบียครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ภาคเอกชนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า เกินความคาดหวังและประทับใจเป็นอย่างมาก ภาครัฐและเอกชนของทั้งสองฝ่าย มีความกระตือรือร้นและมีความจริงใจ ตั้งใจที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ