กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีเที่ยวบินอพยพคนไทยในเมียนมา

กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีเที่ยวบินอพยพคนไทยในเมียนมา

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 มี.ค. 2564

| 8,838 view

ตามที่มีสื่อหลายสำนักรายงานข่าวว่าทางการไทยเตรียมดำเนินการอพยพชาวไทยออกจากเมียนมาจากสถานการณ์การเมืองในเมียนมา นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงว่า เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้จัดเตรียมกำหนดการเที่ยวบินอพยพคนไทยไว้ก่อนหน้านี้แล้ว 

ทั้งนี้ ข้อมูลของเที่ยวบินอพยพคนไทยในเมียนมา เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจเฟสบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง: Royal Thai Embassy, Yangon) ดังนี้

(๑) สายการบิน Myanmar Airways International (MAI) วันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๔
(๒) สายการบิน Myanmar National Airlines (MNA) วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๔ ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔

ช่องทางการติดต่อสถานทูตฯ
- โทรศัพท์ (+๙๕๑) ๒๒๒ ๗๘๔ และ (+๙๕๑) ๒๒๖ ๗๒๘(วันเวลาทำการ ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. และ ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.)
- โทรศัพท์มือถือ +๙๕ ๙๗๙๗๐๐๒๘๐๑ (นอกเวลาทำการ)
- อีเมล : [email protected]
- เดินทางไปที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต เลขที่ No. 94 , Pyay Road , Dagon Township, Yangon

https://www.facebook.com/133650007223368/posts/818921955362833/?sfnsn=mo