รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชายแดน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชายแดน

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6,536 view

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว แบบกลุ่มเล็กอย่างไม่เป็นทางการ เกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนระหว่างทั้งสองฝ่าย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนบริเวณชายแดนไทย-ลาว

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Commission - JBC) ไทย-ลาว (ฝ่ายไทย) ได้พบหารือกลุ่มเล็กอย่างไม่เป็นทางการกับนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว ในฐานะประธาน JBC ไทย-ลาว (ฝ่ายลาว) ที่กรุงเทพฯ ในโอกาสที่ทั้งสองได้ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission - JC) ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๒ โดยไทย-ลาวเห็นพ้องต้องการที่จะร่วมกันผลักดันการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกและทางน้ำระหว่างไทยกับ สปป. ลาว ภายใต้กลไกความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างกันให้มีความคืบหน้าต่อไป ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนระหว่างทั้งสองประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายแดน โดยในการพบหารือครั้งนี้ ฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย-ลาว ครั้งที่ ๑๒ ซึ่งฝ่ายลาวมีกำหนดเป็นเจ้าภาพ ณ สปป. ลาว ในช่วงเวลาที่เหมาะสม (ทั้งนี้ การประชุม JBC ไทย-ลาว ครั้งล่าสุด (ครั้งที่ ๑๑) ได้จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อปี ๒๕๖๑)

ไทยกับ สปป. ลาว มีเขตแดนร่วมกันยาวประมาณ ๑,๘๑๐ กิโลเมตร โดยเป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสที่จัดทำขึ้นระหว่าง ค.ศ. ๑๙๐๔ - ๑๙๒๖ โดยไปตามสันปันน้ำ ๗๐๒ กิโลเมตร ตามแม่น้ำโขง ๙๕๕ กิโลเมตร และตามแม่น้ำเหือง ๑๕๓ กิโลเมตร โดยปัจจุบัน JBC ไทย-ลาว ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายเป็นประธานร่วม อยู่ระหว่างการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนระหว่างกันให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาพื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้และพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดน โดยปัจจุบัน JBC ไทย-ลาว ได้สำรวจและจัดทำหลักเขตแดนได้แล้วทั้งสิ้นจำนวน ๒๑๑ หลัก ระยะทาง ๖๗๖ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖ ของเส้นเขตแดนทางบก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ