รัฐบาลสิงคโปร์มอบวัคซีนและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนรัฐบาลไทยในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

รัฐบาลสิงคโปร์มอบวัคซีนและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนรัฐบาลไทยในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

27 ก.ย. 2564

820 view

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมพิธีการรับมอบวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ของบริษัท AstraZeneca จำนวน ๑๒๒,๔๐๐ โดส จากนายเควิน ฉ็อก เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ในฐานะผู้แทนรัฐบาลสิงคโปร์ ณ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายดุสิต เมนะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและผู้แทนระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน การรับมอบวัคซีนดังกล่าวเป็นความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับสิงคโปร์ในการสนับสนุนการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

นอกจากนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ยังได้มอบชุดตรวจ Antigen Rapid Test จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ชุด และก้านเก็บตัวอย่างเยื่อบุโพรงจมูก (nasopharyngeal swab) จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ชุดแก่ไทยด้วย โดยวัคซีนและเวชภัณฑ์ทางการเเพทย์ดังกล่าวได้ขนส่งถึงไทยเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ