พิธีส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ แก่รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

พิธีส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ แก่รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,125 view

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม เป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ให้แก่รัฐบาลเวียดนาม โดยมีนายฟาน จี๊ ทัญ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ

อุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วยหน้ากากแบบ N95 เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางเส้นเลือด เตียงฉุกเฉิน เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องเอ็กซ์เรย์แบบเคลื่อนที่ ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ ๒.๕ ล้านบาท โดยมีสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมจากภาครัฐและเอกชนไทยที่เกี่ยวข้อง

การมอบอุปกรณ์การแพทย์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนศักยภาพของระบบสาธารณสุขของเวียดนามในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๔๕ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม ในปี ๒๕๖๔ ด้วย อีกทั้งยังเป็นการสะท้อนมิตรภาพที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกันและกันเสมอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ในเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และภาคเอกชนไทยในเวียดนาม ได้ร่วมกันระดมความช่วยเหลือแก่เวียดนาม ทั้งการบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนจัดซื้อวัคซีนของเวียดนาม และบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์แก่หน่วยงานท้องถิ่นในเวียดนาม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ