รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทางโทรศัพท์กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทางโทรศัพท์กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มิ.ย. 2567

| 1,330 view

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทางโทรศัพท์กับนายวินสตัน พีเตอส์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีด้านกิจการแข่งขันกีฬาความเร็วนิวซีแลนด์ ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้ารับตำแหน่ง

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ภายในปี ๒๕๖๙ ซึ่งเป็นผลจากการหารือของนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่าย ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เยือนไทยเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๗ โดยเห็นพ้องที่จะใช้กลไกการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials' Talks - SOTs) ไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๑๓ ซึ่งนิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพปีนี้ ในการกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังได้หารือเรื่องการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกัน โดยเฉพาะการเยือนนิวซีแลนด์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในช่วงปลายปีนี้ อีกทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-นิวซีแลนด์ โดยเฉพาะประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ และการศึกษา

นอกจากนี้ นิวซีแลนด์ได้กล่าวสนับสนุนบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Rights Council: HRC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๕ - ๒๐๒๗ และสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ของไทยด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ