กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัด TICA CONNECT ครั้งที่ ๗ ชวนมารู้จักอาสาสมัครเพื่อนไทย ปรับรูปแบบใหม่จากอีเว้นท์ปกติสู่ออนไลน์ไลฟ์โชว์ครั้งแรก

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัด TICA CONNECT ครั้งที่ ๗ ชวนมารู้จักอาสาสมัครเพื่อนไทย ปรับรูปแบบใหม่จากอีเว้นท์ปกติสู่ออนไลน์ไลฟ์โชว์ครั้งแรก

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 5,191 view

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จะจัดงาน 7th TICA Connect Friends from Thailand Live Show ภายใต้แนวคิด “Enhancing the Role of Volunteer for Global Development” ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ในโปรแกรม Zoom

TICA Connect เป็นกิจกรรม ที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศสู่สาธารณชน เพื่อให้รับทราบและเข้าใจถึงบทบาทและการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทยในรูปแบบต่าง ๆ ที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยและประเทศคู่ร่วมมือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยปีนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปีของโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย กิจกรรม TICA Connect จึงจะเผยแพร่บทบาทของโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ประสบผลสำเร็จในการส่งอาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฏิบัติงานในสาขาต่าง ๆ ตามความต้องการของประเทศคู่ร่วมมือทั้งในประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และแอฟริกา อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า ๑๕ ปี

กิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย การแบ่งปันประสบการณ์ปฏิบัติงานในพื้นที่จาก ๔ รุ่นพี่อาสาสมัครเพื่อนไทย (FrIends From Thailand—FFT) การเปิดตัวเว็บไซต์ www.ticaconnect.com เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของอาสาสมัครเพื่อนไทย ทอล์กโชว์สร้างแรงบันดาลใจในหัวข้อ “รู้จักตัวเองให้ดีพอ ขอทำดีเพื่อสังคม” กับแขกรับเชิญพิเศษ ครูเงาะ - รสสุคนธ์ กองเกตุ และมินิคอนเสิร์ตจากนนท์ – ธนนท์ จำเริญ รวมถึงกิจกรรมตอบคำถามชิงของรางวัลอีกมากมาย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงาน สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ www.ticaconnect.com/register โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ticacooperation

 

 

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ