อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม เข้าร่วมการประชุม TO-ASEAN Business Days

อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม เข้าร่วมการประชุม TO-ASEAN Business Days

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2565

| 1,819 view

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 น.ส. กุนทินี อักษรวงศ์ อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม เข้าร่วมการประชุม TO-ASEAN Business Days จัดโดยสภาหอการค้าตูรินและมหาวิทยาลัยตูริน เพื่อให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศักยภาพการค้าและการลงทุนของประเทศไทยแก่ภาคเอกชนและผู้ที่สนใจที่เมืองตูริน โดยมีเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำประเทศอิตาลีเข้าร่วมบรรยายด้วย ในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำประเทศอิตาลีได้เข้าพบนาย Stefano Lo Rosso นายกเทศมนตรีเมืองตูรินเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมืออาเซียน - อิตาลีโดยเฉพาะเมืองตูริน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ