อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติจำลอง TUMUN Conference 2023

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติจำลอง TUMUN Conference 2023

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ม.ค. 2566

| 7,299 view

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ อธิบดีกรมองค์ระหว่างประเทศ เข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสหประชาชาติจำลอง Thammasat University Model United Nations (TUMUN) Conference 2023 ภายใต้หัวข้อ “Revising the world order” ณ อาคารศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยชมรมผู้นำเยาวชนแห่งสหประชาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทยและภาคเอกชน

ในช่วงพิธีเปิด อธิบดีกรมองค์การฯ ได้กล่าวถึงสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่นานาประเทศกำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากวิกฤตโควิด-๑๙ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ ทำให้ทุกประเทศยิ่งจำเป็นที่จะต้องร่วมกันรับมือกับความท้าทายระดับโลกเหล่านี้ผ่านระบอบพหุภาคีซึ่งมีสหประชาชาติเป็นศูนย์กลาง ไทยในฐานะประเทศขนาดกลาง ยึดมั่นในระบอบพหุภาคี อีกทั้งมุ่งหวังให้ระบบสหประชาชาติมีความเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์ในการผสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ ทั้งนี้ ไทยพร้อมที่จะสนับสนุนข้อริเริ่มต่าง ๆ ของเลขาธิการสหประชาชาติในการปฏิรูปองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในช่วงบ่าย นางสาวจิตวิภา เบญจศีล ผู้อำนวยการกองการสังคม และนายภานุวัฒน์ พรมมานนท์ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ กรมองค์การระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมการเสวนาเกี่ยวกับความท้าทายต่อความมั่นคงในรูปแบบใหม่ (non-traditional security challenges) ในมิติทางสังคม และความท้าทายของความมั่นคงในรูปแบบเดิม (traditional security challenges) ที่ส่งผลกระทบต่อระเบียบโลกในยุคหลังโควิด-๑๙ ทั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้าและบ่ายกว่า ๑๐๐ คน รวมถึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีกำหนดเข้าร่วมกิจกรรม workshop การประชุมสหประชาชาติจำลองด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ