รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐตุรกี

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐตุรกี

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ม.ค. 2566

| 7,225 view

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะได้หารือทวิภาคีกับนายเมฟเลิต ชาวูโชลู (Mevlüt Çavuşoğlu) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐตุรกี ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐตุรกี เพื่อเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการไทย-ตุรกี ครั้งที่ ๔ และกิจกรรมคู่ขนานระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีต่อการครบรอบ ๖๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ตุรกี การครบรอบ ๑๐๐ ปี การสถาปนาสาธารณรัฐตุรกี และการครบรอบ ๕๐๐ ปี การจัดตั้งกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐตุรกีในปี ๒๕๖๖ พร้อมทั้งเห็นพ้องให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษดังกล่าว

รองนายกรัฐมนตรีฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐตุรกีได้หารือการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนอย่างรอบด้าน โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และความตกลงการค้าเสรีของทั้งสองประเทศ ในการเป็นประตูการค้าเชื่อมสู่ภูมิภาคของแต่ละฝ่าย รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสมดุลทางการค้าเพื่อให้การค้าทวิภาคีไทย-ตุรกีมีความยั่งยืนและหลากหลาย ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เน้นย้ำความสำคัญของการเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ตุรกี ทั้งสองฝ่ายยัง เห็นพ้องถึงการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน โดยฝ่ายไทยเชิญชวนให้มีการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ตุรกีมีศักยภาพสูง เช่น อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานหมุนเวียน

ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีต่อการบรรลุการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency – TICA) กับหน่วยงานความร่วมมือและประสานงานตุรกี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ไม่เฉพาะระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐตุรกีเท่านั้น แต่รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประเทศที่สามด้วย

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตุรกีได้ใช้โอกาสดังกล่าวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ในยูเครน ซึ่งฝ่ายไทยชื่นชม บทบาทที่สร้างสรรค์ของสาธารณรัฐตุรกี อาทิ ข้อตกลงส่งออกธัญพืชจากยูเครน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ