อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลเวียดนาม

อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลเวียดนาม

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2566

| 4,349 view

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลเวียดนาม ในโอกาสเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับเวียดนาม เพื่อรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ระหว่างประเทศและสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย โดยให้ความสำคัญกับการนำยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง ๓ ด้าน หรือ “Three Connects” ซึ่งผู้นำทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในสาขาที่เกื้อกูลกัน การเชื่อมโยงเศรษฐกิจและผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่น และการเชื่อมโยงนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว นอกจากนั้น ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงาน โดยอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกย้ำว่า ภาคเอกชนไทยพร้อมที่จะมีส่วนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ของเวียดนาม โดยเฉพาะในด้านพลังงานสะอาด

การเดินทางเยือนประเทศไทยของคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลเวียดนามครั้งนี้จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของสองประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกัน นอกจากการพบหารือกับผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศแล้ว คณะยังมีกำหนดพบหารือกับกระทรวงพลังงาน สมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม และสภาธุรกิจไทย - เวียดนาม และศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา รวมทั้งพบหารือกับผู้บริหารและส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมาด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ