ประกาศ

ประกาศ

งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 กระทรวงการต่างประเทศ

16 ต.ค. 2562

งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศ

12 ก.ย. 2562

งบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศ

14 ส.ค. 2562

งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 กระทรวงการต่างประเทศ

12 ก.ค. 2562

งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศ

12 มิ.ย. 2562

งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 กระทรวงการต่างประเทศ

15 พ.ค. 2562

งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศ

19 เม.ย. 2562

งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 กระทรวงการต่างประเทศ

15 มี.ค. 2562

งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศ

14 ก.พ. 2562