ประกาศ

ประกาศ

งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 กระทรวงการต่างประเทศ

12 ต.ค. 2563

งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศ

17 ก.ย. 2563

งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศ

10 ส.ค. 2563

งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 กระทรวงการต่างประเทศ

17 ก.ย. 2563

งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศ

10 มิ.ย. 2563

งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 กระทรวงการต่างประเทศ

21 พ.ค. 2563

งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศ

1 พ.ค. 2563

งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงการต่างประเทศ

18 มี.ค. 2563

งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศ

13 ก.พ. 2563