ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ ที่ 3/2563 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ

25 ก.ย. 2563

ประกาศกองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลข้อมูลด้านการลดอาวุธ (จ้างเหมาบริการ)

25 ก.ย. 2563

ประกาศกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ที่ 8/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

22 ก.ย. 2563

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ China Watch

22 ก.ย. 2563

ประกาศกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ

22 ก.ย. 2563

ประกาศกองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธที่ 15/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลข้อมูลด้านการลดอาวุธ

22 ก.ย. 2563

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ ๑๒/๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามและประสานงานด้านความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น

21 ก.ย. 2563

ประกาศกรมเศรษฐกิจฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลึก

18 ก.ย. 2563

ประกาศกรมเศรษฐกิจฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

18 ก.ย. 2563