ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 29/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

23 ก.ค. 2564

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 28/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์ (Sub-Editor)

19 ก.ค. 2564

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 27/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลึก

19 ก.ค. 2564

ประกาศกรมองค์การระหว่างประเทศ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ

16 ก.ค. 2564

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 26/2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

13 ก.ค. 2564

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิจัยด้านการจัดทำความตกลงการค้าเสรี

9 ก.ค. 2564

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 25/2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์ (Sub-editor)

8 ก.ค. 2564

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 24/2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลึก

8 ก.ค. 2564

ประกาศสำนักบริหารการคลัง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

2 ก.ค. 2564