ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศสํานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตําแหน่งพนักงานสนับสนุนงานพัสดุด้านอาคารและครุภัณฑ์

26 ก.ย. 2565

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่บริหารโครงการประชาสัมพันธ์

26 ก.ย. 2565

ประกาศกรมพิธีการทูต เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานรับรอง

26 ก.ย. 2565

ประกาศกรมพิธีการทูต เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานด้านพิธีการและอำนวยการ เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

26 ก.ย. 2565

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูลด้านสารนิเทศ

26 ก.ย. 2565

ประกาศกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

23 ก.ย. 2565

ประกาศกองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเด็นสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

23 ก.ย. 2565

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณและการคลัง

21 ก.ย. 2565

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลบิมสเทค

21 ก.ย. 2565