ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยกลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

30 พ.ค. 2566

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านประชาสัมพันธ์

30 พ.ค. 2566

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ ๓๑/๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงานด้านความสัมพันธ์ไทย - จีน

30 พ.ค. 2566

ประกาศกรมพิธีการทูต เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

30 พ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยกลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์

29 พ.ค. 2566

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านประชาสัมพันธ์

26 พ.ค. 2566

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ ๓๐/๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเ เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงานด้านความสัมพันธ์ไทย - จีน

26 พ.ค. 2566

ประกาศกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ที่ 8/2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล จำนวน 3 อัตรา

26 พ.ค. 2566

ประกาศสำนักบริหารการคลังเรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

26 พ.ค. 2566