ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 22/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงานด้านความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นและไทย - เกาหลีใต้

22 ก.ย. 2566

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 21/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลและประสานงานฯ

22 ก.ย. 2566

ประกาศกองกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์

22 ก.ย. 2566

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูลด้านสารนิเทศ

20 ก.ย. 2566

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ข่าวเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์

18 ก.ย. 2566

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรม

18 ก.ย. 2566

ประกาศกองการสังคม ที่ 30/2566 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ยาเสพติด (จ้างเหมาบริการ)

18 ก.ย. 2566

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 18/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงานด้านความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นและไทย-เกาหลีใต้

15 ก.ย. 2566

ประกาศสำนักบริหารการคลัง เรื่อง รายชื่่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

15 ก.ย. 2566