ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านประชาสัมพันธ์

26 พ.ค. 2566

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ ๓๐/๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเ เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงานด้านความสัมพันธ์ไทย - จีน

26 พ.ค. 2566

ประกาศกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ที่ 8/2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล จำนวน 3 อัตรา

26 พ.ค. 2566

ประกาศสำนักบริหารการคลังเรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

26 พ.ค. 2566

ประกาศกรมยุโรป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานและวางแผนโครงการยุทธศาสตร์การทูตแบบ Soft/Public Diplomacy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

26 พ.ค. 2566

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์และสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล

23 พ.ค. 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยกลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

23 พ.ค. 2566

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์และสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (การสอบสัมภาษณ์)

18 พ.ค. 2566

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ ๒๖/๒๕๖๕ การขยายเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงานด้านความสัมพันธ์ไทย - จีน

18 พ.ค. 2566