ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง ขยายระยะเวลาสำหรับการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิจัยด้านกฎหมายทะเล สิ่งแวดล้อมทางทะเล และทรัพยากรทางทะเล

25 ก.พ. 2564

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป

25 ก.พ. 2564

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ ๗/๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือเอเซีย-แปซิฟิก (เอเปค)

23 ก.พ. 2564

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ ๖/๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์และสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล

23 ก.พ. 2564

ประกาศสำนักบริหารบุคคล รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการเอกชนประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป

23 ก.พ. 2564

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป

19 ก.พ. 2564

ประกาศกรมพิธีการทูต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

19 ก.พ. 2564

ประกาศกองการสังคม เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน (จ้างเหมาบริการ)

18 ก.พ. 2564

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม กรมองค์การระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บริหารเว็บไซต์และสือแนวใหม่

18 ก.พ. 2564